Szkolenia

W szkoleniach nie chodzi tylko o podnoszenie kwalifikacji. U podstawy potrzeb, związanych z doskonaleniem zawodowym leży jedna przyczyna – konieczność dopasowania się do zmian, jakie zachodzą dookoła nas. Miarą udanego szkolenia jest to czy przyniesie nam ono wymierną korzyść w postaci zatrudnienia, wyższych dochodów, umiejętności zrealizowania własnych pomysłów.

 Podczas szkoleń, warsztatów, seminariów – przekazuję wiedzę. Nie jest to wiedza oparta na jednym podręczniku, ale ugruntowana praktycznie, i przemyślana, wiedza teoretyczna w danym obszarze. Zapraszam ...

Podstawy Zarządzania Projektami - 2 dni

Inicjacja i Planowanie Projektu - Warsztaty 2 dni

Monitorowanie i Kontrola Projektu - 2 dni

Czego oczekuje się od Kierownika Projektu - szkolenie 3 dni

Indywidualne warsztaty przygotowujące do egzaminu PMP