Seminaria

 

Traktuję wystąpienia seminaryjne, jako działalność społeczną. Proponowane seminaria, realizuję w organizacjach, podczas spotkań, kongresach i konferencjach. Największe dotychczasowe audytorium liczyło ponad 100 osób a prezentacja była wyświetlana równolegle na dwóch projektorach.   2 godzinne seminarium, to średnio 2 tygodnie czasu przygotowań…

Wirtualny Rynek Chmur Obliczeniowych (Cloud Computing) Centrum aktywności starożytnych miast stanowił rynek, zazwyczaj położony tuż obok zamku lub ratusza. Na rynku sprzedawano, kupowano, spotykano się, myśliciele wygłaszali swoje poglądy. Im większe miasto tym bogatsze w możliwości były relacje zachodzące w tym miejscu 120 min
Zarządzanie Zaufaniem
Zaufanie zmienia zachowanie ludzi, wiąże się  z niepodważalną refleksją, że w kontaktach z otoczeniem spotykamy ludzi takich samych jak my.
120 min.
Podstawy Zarządzania Projektami

Kierownik Projektu, to osoba o zdefiniowanym modelu kompetencji zawodowych. Zarządzanie Projektem, to proces przez który należy przeprowadzić zmiany w organizacji. Podczas tego seminarium demonstruję, jak proces ten został opisany w PMBoK v5

120 min