Cloud Computing, mylnie jest sprowadzany wyłącznie do jego podstawowej warstwy infrastrukturalnej. Podczas seminarium zaprezentuję, jak daleko może sięgać horyzont rozwiązań Cloud Computing i na jakie bariery możemy się natknąć podczas prób ich implementacji. Omówię przeszkodę, jaką jest luka informacyjna pomiędzy udziałowcami projektów, gdzie rozbieżność opinii jest czasami tak duża, że na skali Likerta wychyla się maksymalnie od opinii "zdecydowanie się nie zgadzam" aż do "zdecydowanie się zgadzam" (czasami w rozkładzie nawet 50 na 50 % opinii).

Celem seminarium jest wykazanie wagi analizy udziałowców w procesie zarządzania projektem oraz postrzegany horyzont i charakterystyka rynku chmur obliczeniowych.

Mieszanka 60% Cloud Computing, 20% Mikroekonomii i 20% Zarządzania Projektami