Opinie po seminarium w Warszawie

Jeszcze nigdy na naszych spotkaniach seminaryjnych nie skupialiśmy się tak bardzo na tak istotnym elemencie naszej pracy jakim jest zaufanie. Czy można nim zarządzać? Czy można nauczyć się je budować? Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć sobie na te pytania.

Agenda seminarium:
•          Definicje zaufania
•          Różnice kulturowe, a wskaźnik zaufania ogólnego
•          Zaufanie w fazie inicjacji projektu
•          Zaufanie w fazie budowania zespołu
•          Strategie budowanie zaufania

Cele Seminarium:
•          Zapoznać uczestników z koncepcją zarządzania zaufaniem
•          Skłonić uczestników do samodzielnego studiowania tematu
•          Wskazać na materiały źródłowe

 

Jeżeli chcesz porozmawiać o wadze zaufania w trakcie realizacji projektu,

zapraszam do dialogu,

Artur