cloud computing

Nie ma takich samych chmur

Rynek chmur obliczeniowych to nie jest zjawisko homogeniczne. Tymczasem postrzegamy go bardziej jak mgłę, jednolitą, nieprzeniknioną.

 

World Wide Web (www)

"...jest to miejsce, gdzie każdy może handlować z każdym, bez koniecznościfizycznego udania się na rynek..."

Tim Berners-Lee, 1990

 

Rynek Chmur Obliczeniowych

Systemy (sieć, czy sieć sieci – internet) wychodzą poza strefę techniki, bowiem w sieci się jest, co stwarza niezliczone wprost możliwości i płaszczyzny do działań. Zmieniają się nie tylko narzędzia, ale i natura ich zastosowań czy oddziaływań. Wirtualizacja jako nowa cecha, czy raczej sposób generowania (i przetwarzania) rzeczywistości, zdaje się być głównym efektem przeobrażeń przestrzeni ludzkiej

 Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Konsument na rynku e-usług w krajach Europy środkowo-wschodniej, Difin, Warszawa 2010, s. 15