badania

Zesszyty NaukoweUsługi na Rynku Chmur Obliczeniowych w Polsce

 

Cloud Computing w szerokim ujęciu to nowa przestrzeń wymiany gospodarczej. Zapraszam was do zapoznania się z artykułem jaki napisałem we współautorstwie z Panią Profesor Teresą Słaby. Artykuł został opublikowany w zeszytach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Studia Ekonomiczne nr 195/14)

Metody Ilościowe w badaniach marketingowych

Red. Eugeniusz Gatnar, Grzegorz Maciejewski

Zeszyty Naukowe

 

Zarządzanie zmianą w organizacji

W dostępnej literaturze napotkać można na wiele publikacji danych Statystycznych związanych z efektywnością wdrażania zmian. Równie często poruszany jest temat przyczyn niepowodzeń jak i możliwych sposobów poprawy efektywności tych procesów. W potocznej terminologii pracowników działów IT, zajmujących się wdrażaniem zmian na rynku chmur obliczeniowych, projekty które wielokrotnie przekraczają początkowo szacowany budżet, zakładane w harmonogramie ramy a wręcz mogą spowodować upadek wdrażającego je podmiotu nazwano „czarnymi łabędziami”.

Podstawowym wyzwaniem stojącym przed osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w organizacji jest ograniczenie ryzyka związanego z nieudanymi zmianami.

Ten trudny temat od dłuższego czasu jest przedmiotem moich zainteresowań a ich wynik przedstawiłem w 2013 roku podczas konferencji naukowej "Koncepcja sustainability jako metoda zarządzania w kryzysie" organizowanej przez Katedrę Systemów Zarządzania przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  w Szkole Głównej Handlowej.

Zapraszam do zapoznania się z tymi przemyśleniami w publikacji pod redakcją naukową Ireny Krystyny Hejduk, Koncepcja Sustainability Wyzwaniem Współczesnego Zarządzania, oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Zarządzanie zaufaniem  w turbulentnym otoczeniu

 

W potocznych rozmowach często słyszymy stwierdzenie "nie ufam mu..., nie ufam im...".

Takim prostym stwierdzeniem dajemy do zrozumienia, że ta „druga” strona, nie jest taka jak my. Jej zachowania są nieprzewidywalne i nie kierują nią zasady, normy i wartości którymi sami się kierujemy.

Od tych słów tylko krok nas dzieli do dyskryminacji i podziałów. Zaufanie więc to nie banał ani modny wymysł. To zagadnienie związane z zarządzaniem relacjami z naszym otoczeniem…

Chcę was zaprosić do przeczytania mojego artykułu, który ukazał się w kwartalniku Przedsiębiorstwo Przyszłości NR 3(16)/2013

Przedsiębiorstwo Przyszłości