"...Przedsiębiorstwo, która popadnie w głębszy zastój i przestanie się rozwijać ma mniej niż 10% szans na to by kiedykolwiek w pełni zregenerować swoje siły (...) Pozostałe, które dotknęła stagnacja (stalled companies) czeka niepomyślna przyszłość, zostaną przejęte, wycofane z obrotu publicznego lub zmuszone do upadłości

Olson M.S., van Bever D., (2011), Stall Points, Harvard Business Review, 12.2011-01.2012

 

Śmiało można stwierdzić, że żyjemy w dobie chaosu. Chaos ten spowodowany jest rewolucyjnymi zmianami związanymi z przejściem z epoki industrialnej do epoki wiedzy i wysokich technologii wynikających z chmur obliczeniowych.  Rewolucja wywraca do góry nogami dotychczasowe paradygmaty zarządzania, nauczania, zarabiania pieniędzy.

W nowym środowisku dotychczasowi liderzy stają bezbronni wobec konkurencji. Starannie zaplanowane strategie, „dopieszczone” procesy, nie są już remedium na kryzys.

Teraz będą dominować strategie

  • Nieprzewidywalne
  • Niekontrolowane
  • Nisko efektywne (ze względu na brak czasu)

Tworzenie efektywnych strategii prowadzi do patologii

  • Mało ambitnych organizacji bez długofalowych strategii
  • Skrępowanych, przeregulowanych i biurokratycznych
  • Nastawienia na natychmiastowy zysk
  • Sfrustrowanych nielojalnych pracowników

Wobec tych wyzwań szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie zmianą w organizacji. Nadal wiele projektów nie udaje się wdrożyć, lub zostaje wdrożonych wskutek kompromisu, co do pierwotnych założeń.

Wyniki wdrożeń (w %)

2004

2006

2008

2010

2012

Sukces Projektu

29

35

32

37

39

Porażka Projektu

18

19

24

21

18

Kompromis

53

46

44

42

43

Źródło: Chaos Manifesto 2013, Think Big Act Small, The Standish Group

W większości przypadków niepowodzenie projektu, (do którego zaliczam także kompromis), jest efektem braku zarządzania zmianą w kontekście całej organizacji. Zjawisko te powoduje, uruchomienie mechanizmów obronnych, swoistego układu immunologicznego w organizacji, który stawia kierownika projektu na pozycji błędnego rycerza walczącego z wiatrakami…

Zarządzanie zmianą, nie jest synonimem zarządzania projektami, to skoncentrowany wysiłek całej organizacji, jednolity słownik pojęć i procedur, nastawienie na poszukiwanie innowacji i gotowość na zmiany. Zarządzanie zmianą to element kultury organizacyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw.