Pomiędzy 2000 a 2012 - blisko 10 lat pracy, jako członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej o rocznym obrocie blisko 4 mln PLN. Na stanowisku członka zarządu przeszedłem przez wszystkie etapy życia wspólnoty, od powołania, tworzenia statutu, organizację funkcjonowania, postępowania przetargowe, wdrożenia rozwiązań mass collection itd. Kilkanaście zebrań wspólnoty, przygotowanie rocznych planów finansowych i remontowych, nadzorowanie prac podwykonawców. Kontrolowanie i odpowiedzialność za poziom zadłużenia właścicieli względem wspólnoty. Współpraca z sąsiadującymi wspólnotami.

Wszystkie kadencje podsumowane absolutorium udzielonym przez współwłaścicieli wspólnoty…