World Wide Web (www) została wynaleziona w 1990 roku przez Tim’a Berners-Lee w Szwajcarii. Założenia jego koncepcji całkowicie zmieniły dotychczasowy paradygmat wykorzystania i budowy sieci komputerowej. Zmieniły charakter tego środowiska z wojskowo-akademickiego  na powszechny standard dostępny dla gospodarstw domowych. Paradygmat został zmieniony gdyż nowe założenia wymagały aby:

  • Żadna pojedyncza organizacja nie mogła kontrolować sieci
  • Żaden pojedynczy komputer nie mógł kontrolować sieci
  • Nie było ograniczeń co do ilości połączonych komputerów
  • Stworzyć ogromny rynek milionów użytkowników
  • Sieć nie była umiejscowiona w jednej lokalizacji
  • Sieć definiowała przestrzeń a nie fizyczny obiekt