Kierownik Projektu poświęca pomiędzy 60 a 80% swojego czasu na czynności związane z planowaniem projektu. Jest to także pierwszy krok, jaki musi wykonać w złożonym procesie zarządzania projektem. Dla osób z niewielkim doświadczeniem jest to bariera trudna do pokonania. Ten warsztat ma za zadanie pomóc kierownikom projektu z niewielkim doświadczeniem wykonać ten pierwszy krok a dla osób z większym bagażem dać możliwość w nowatorski sposób przybliżyć metodykę PMBOK®  w praktyce.

 

Profil uczestników

 • Początkujący Kierownicy Projektu i członkowie zespołów projektowych – wskazane jest, aby warsztat poprzedzić szkoleniem PZP (Podstawy Zarządzania Projektem w wersji 2 dniowej)
 • Doświadczeni Kierownicy Projektu
 • Kadra średniego i wyższego szczebla.

 

Cel warsztatu

Podstawowe

 • Zaprezentować praktyczny aspekt metodyki PMBOK®  w fazach Inicjacji i Planowania
 • Praktycznie wykonać, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi, produkty procesu planowania
 • Wskazać logikę metodyki PMBOK®
 • Przekonać osoby o niewielkim doświadczeniu o celowości i zasadności podejmowanych działań oraz zbudować przekonanie do własnych umiejętności
 • Kadra średniego i wyższego szczebla – pomoc w zrewidowaniu istniejących procesów i procedur. Przygotowanie podstaw do reengineering’u procesów w organizacji

 

Poboczne

 • Przygotować szkieletowy plan projektu w oparciu o przykłady przygotowane przez trenera lub zaproponowane przez uczestników.
 • Wskazać obszary zarządzania projektami, które można studiować samodzielnie
 • Zachęcić do samodoskonalenia w oparciu o wskazaną literaturę

 

Korzyści dla uczestników

Z dotychczasowych opinii uczestników organizowanych warsztatów uzyskałem pewność o wysokich walorach warsztatu praktycznego zarówno w obszarze zrozumienia zasad prezentowanej metodyki, jak i pozyskania umiejętności praktycznych w przygotowaniu dokumentów projektowych. Na podstawie przykładów uczestnik widzi cel tworzenia dokumentacji projektowej, uczy się zasad iteracyjnego podejścia do planowania. Co najważniejsze, przez rygorystyczne i wysokie tempo prowadzenia zajęć uczę dynamiki prowadzenia działań projektowych, co ma wpływ na sprawność kierownika projektu w codziennej pracy projektowej. W przypadku przygotowania przez uczestników własnych dokumentów Inicjatyw Projektowych prowadzę warsztat na materiałach i przykładzie charakterystycznym dla ich obszaru działalności. Po, każdym ćwiczeniu  krótko omawiam wykonane ćwiczenie przekazując praktyczne uwagi w oparciu o własne doświadczenia.

 

Metody Szkoleniowe

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. W tej formie pomijam  szczegóły poszczególnych procesów. Procesy omawiane są w kilku zdaniach przed ćwiczeniem, następnie przy wykorzystaniu wybranych przez trenera narzędzi wykonywany jest konkretny dokument będący elementem Planu Projektu. Wszystkie ćwiczenia wykonują sami uczestnicy korzystając z szablonów dostarczonych przez trenera lub projektując własne formaty dokumentów.

 

Program Warsztatu

Warsztat prowadzony jest w oparciu o fazy projektu. Podczas pierwszego dnia Uczestnik przechodzi od Inicjacji Projektu do etapu Time Management w procesie tworzenia Planu projektu.

Podczas drugiego dnia prowadzone są zajęcia w obszarach Zarządzania Kosztami, Jakością, Personelem, Ryzykiem oraz Podwykonawcami.

W podstawowej wersji zajęć przeprowadzane są 4 ćwiczenia indywidualne, 9 zajęć warsztatowych w zespołach i 1 grupowy panel dyskusyjny w obszarze zarządzania podwykonawcami.

Najdłuższe zajęcie warsztatowe (przygotowanie harmonogramu i wyliczenie ścieżki krytycznej) trwa 60 minut (wraz z wprowadzeniem). Średnio zajęcia warsztatowe trwają od 20 do 30 minut.