Zaufanie zmienia zachowanie ludzi, wiąże się  z niepodważalną refleksją, że w kontaktach z otoczeniem spotykamy ludzi takich samych jak my.
W organizacji budowanie zaufania ma na celu:
  • Redukować koszty transakcyjne (Handy C., Trust and Virtual organization Harvard Business Review  73  (s 40-50)
  • Wpływać na koordynację organizacji (Shapiro S.P. The social control of impersonal trust, american journal of sociology, 93, s 623-658
  • Uruchamiać twórcze myślenie (Szulczewski G. (2003) zaufanie z perspektywy pragmatyczno-transendentalnej koncepcji porozumienia, Prakseologia, nr 143, s 141-151
  • Zachęcać do uczestnictwa w transakcjach (Dasgupta P. 1988, Making and Breaking Cooperative Relations, Basil Blackwell, New York
  • Promować wymianę informacji, Earley P.C. 1986 Trust, perceived of praise and criticism, and work performance: an examination of feedback in United States and England, Journal of Management, 12 (4)
  • Zwiększać zdolność firmy (jako zespołu) do przetrwania sytuacji kryzysowej, (Filek J. 2003, O zaufaniu i pseudozaufaniu w przestrzeni gospodarczej, Prakseologia nr 143

W życiu osobistym zaufanie wiąże się nieodłącznie z dbaniem o nasz wizerunek w oczach osób na których nam zależy.

Podczas seminarium zaorezentuję definicje zaufania różnych obszarów wiedzy, strategie jego budowania, wskażę także jaką rolę odgrywa zaufanie w pracy Kierownika Projektu.

 

Seminarium po raz pierwszy poprowadziłem podczas seminarium warszawskiego oddziału Project Management Institute w 2012.

Czas trwania 120 minut

 

Serdecznie zapraszam