PMI (Project Management Institute) istnieje od 1969 roku zrzeszając ponad 700 000 członków w 185 krajach. PMI to wiodąca międzynarodowa organizacja non-profit, zrzeszająca ekspertów i entuzjastów zarządzania projektami. Opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne (m.in. PMP), promuje zwiększanie rozpoznawalności Zarządzania Projektami i roli Kierownika Projektów we wszystkich sektorach gospodarki.

Do polskiego oddziału dołączyłem w 2007 roku a w 2008 zdobyłem certyfikat PMP (Project Management Professional)

Działalność w ramach wolontariatu rozpocząłem w 2012 i głównie koncentruję się na promowaniu wiedzy poprzez prowadzenie seminariów tematycznych na rzecz członków PMI oraz na zewnątrz (UW, Instytut Sobieskiego)

Do tej pory poprowadziłem seminaria z:

Zarządzania Zaufaniem (PMI oddział Warszawa)

Podstaw Zarządzania Projektami (Uniwersytet Warszawski, Instytut Sobieskiego)

Rynku Chmur Obliczeniowych (PMI oddział Kraków, Warszawa, Łódź)