Rynek chmur obliczeniowych to nie jest zjawisko homogeniczne. Tymczasem postrzegamy go bardziej jak mgłę, jednolitą, nieprzeniknioną.

Rozróżniamy chmury obliczeniowe ze względu na model rozwoju (chmury prywatne, hybrydowe, publiczne, społecznościowe) oraz ze względu na model usług (modele IaaS, SaaS, PaaS i inne).

Proszę zapoznajcie się z materiałem opracowanym przez Open Group: Cloud Computing for Business. W rozdziale assessment considerations (p58) przedstawiono model analizy rozwiązania Cloud pod kątem uwarunkowań organizacji.

Z tego, co znalazłem w literaturze, jest to jeden z niewielu opisanych procesów biorących pod uwagę zarówno model rozwoju jak i model usług Cloud w tworzeniu architektury opartej na rozwiązaniach Cloud.