Organizacja która nie jest w stanie dostosować się do gwałtownie zmieniających się warunków otoczenia gospodarczego skazana jest na porażkę. Obecnie aby funkcjonować w tej nowej rzeczywistości organizacja w tym samym czasie wprowadza wiele zmian równocześnie. Jednocześnie do wprowadzanych zmian zachodzą procesy mające na celu utrzymanie aktualnego status quo. Opublikowany przez Standish Group raport Chaos Manifesto 2013 wskazuje na poprawę wskaźników realizacji projektów gdzie z ogólnej ilości badanych inicjatyw 39% zakończyło się sukcesem, 43% zakończono po czasie, w przekroczony budżecie lub z okrojonym zakresem a tylko 18% zakończyło się niepowodzeniem. Przy takich jednak wskaźnikach nowe inicjatywy nadal są wielkim ryzykiem dla organizacji które w wielu przypadkach działają na kilku procentowych wskaźnikach rentowności.

Kompetentny Kierownik Projektu jest tutaj tylko jednym z wielu trybików w złożonym systemie zarządzania zmianą w organizacji. Prowadzi zarówno prezentacje dla zarządu jak i cykliczne spotkania projektowe. Od jego kompetencji zależy jak efektywnie inwestujemy wypracowany zysk. 

 Kierownik Projektu poświęca pomiędzy 60 a 80% swojego czasu na czynności związane z planowaniem projektu. Jednocześnie panuje opinia, że 60% jego pracy związane jest z komunikacją w projekcie. Na szczęście, dla niego, dobre planowanie, to także lepsza komunikacja. Jest to także pierwszy krok, jaki musi wykonać w złożonym procesie zarządzania projektem. Dla wielu osób jest to bariera trudna do pokonania. Proponowany warsztat ma za zadanie pomóc kierownikom projektu wykonać ten pierwszy krok a dla osób z większym bagażem dać możliwość w nowatorski sposób przybliżyć metodykę PMBOK®  w praktyce.

 

Profil uczestników

  • Kierownicy Projektu i członkowie zespołów projektowych
  • Kadra średniego i wyższego szczebla.

Cel warsztatu

Podstawowe

  • Zaprezentować praktyczny aspekt metodyki PMBOK®  w fazach Inicjacji, Planowania, Monitorowania i Kontroli
  • Praktycznie wykonać, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi, produkty procesu planowania
  • Uwidocznić logikę metodyki PMBOK®
  • Przekonać osoby o niewielkim doświadczeniu o celowości i zasadności podejmowanych działań oraz zbudować przekonanie do własnych umiejętności
  • Kadra średniego i wyższego szczebla – pomoc w zrozumieniu i zrewidowaniu istniejących procesów i procedur. Przygotowanie podstaw do reengineering’u procesów w organizacji.

 

Poboczne

  • Przygotować szkieletowy plan projektu w oparciu o przykłady przygotowane przez trenera lub zaproponowane przez uczestników.
  • Wskazać obszary zarządzania projektami, które można studiować samodzielnie
  • Zachęcić do samodoskonalenia w oparciu o wskazaną literaturę

 

Korzyści dla uczestników

 

Z dotychczasowych opinii uczestników organizowanych warsztatów uzyskałem pewność o wysokich walorach warsztatu praktycznego zarówno w obszarze zrozumienia zasad prezentowanej metodyki, jak i pozyskania umiejętności praktycznych w przygotowaniu dokumentów projektowych. Na podstawie przykładów uczestnik widzi cel tworzenia dokumentacji projektowej, uczy się zasad iteracyjnego podejścia do planowania. Co najważniejsze, przez rygorystyczne i wysokie tempo prowadzenia zajęć uczę dynamiki prowadzenia działań projektowych, co ma wpływ na sprawność kierownika projektu w codziennej pracy projektowej. W przypadku przygotowania przez uczestników własnych dokumentów Inicjatyw Projektowych prowadzę warsztat na materiałach i przykładzie charakterystycznym dla ich obszaru działalności. Po, każdym ćwiczeniu  krótko omawiam wykonane ćwiczenie przekazując praktyczne uwagi w oparciu o własne doświadczenia.

 

Metody Szkoleniowe

 

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. W tej formie pomijam  szczegóły poszczególnych procesów. Procesy omawiane są w kilku zdaniach przed ćwiczeniem, następnie przy wykorzystaniu wybranych przez trenera narzędzi wykonywany jest konkretny dokument będący elementem Planu Projektu. Wszystkie ćwiczenia wykonują sami uczestnicy korzystając z szablonów dostarczonych przez trenera lub projektując własne formaty dokumentów.