Konsultacje

 

Konsultacje, to rozwiązanie idealne na każdym etapie projektu. Pomoc w sytuacjach z jasno określonym celem końcowym.

 

Obszary w których możemy nawiązać Współpracę:

 

Misja, Wizja, Cel - Strategia osobista i organizacji

Zarządzanie Zmianą w Organizacji

Zarządzanie Projektem we wszystkich fazach jego realizacji

Innowacje na rynku chmur obliczeniowych

Zarządzanie Zaufaniem

Zarządzanie Biurem Projektowym

Szczególny nacisk na Planowanie Projektu w celu stworzenia Cost Performance Baseline

Efektywność osobista